More

  Tiểu sử Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng

  Giám mục Giuse Nguyễn NăngĐức Cha Giuse Nguyễn Năng sinh ngày  24/11/1953 : tại Phúc Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình (Gp. Phát Diệm)
  1962-1970 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Sài Gòn
  1970-1977 : Tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X Đà Lạt
  1977-1988 : Lao động tại giáo xứ Bạch Lâm, Gia Kiệm, Gp. Xuân Lộc
  1989-1990 : Giúp xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. Xuân Lộc
  09/06/1990 : Thụ phong linh mục tại Xuân Lộc
  1990-1998 : Chính Xứ Thuận Hoà, Biên Hoà, Gp. Xuân Lộc
  1998-2002 : Du học Roma
  2003-2005 : Đặc trách Chủng sinh giáo phận Xuân Lộc
  2006-2009 : Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc
  25/07/2009 : Được bổ nhiệm làm Giám mục Chính Toà Phát Diệm
  08/09/2009 : Tấn phong Giám mục tại Phát DiệmTiểu sử Đức Giám mục Giuse Nguyễn Năng

  Hot Topics

  Related Articles