More

  Tiểu sử Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu

  Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu sinh ngày 30 tháng 10 năm 1954 tại Ninh Mỹ, Nam Định, Giáo phận Bùi Chu, là con thứ ba trong gia đình có sáu người con.
  • 1966-1967: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Xuân Lộc, đặt tại Phú Nhuận thuộc Giáo Phận Sài Gòn.
  • 1967-1969: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Xuân Lộc, đặt tại Phước Lâm, nay thuộc Giáo phận Bà Rịa.

  Kết quả hình ảnh cho Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu

  • 1969-1973: Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô Xuân Lộc, đặt tại Toà Giám Mục Xuân Lộc, Long Khánh, Đồng Nai.
  • 1973-1977: Tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Ðà Lạt, Khóa 16.
  • 1978-1988: Phục vụ tại Giáo xứ Thiên Phước, Giáo hạt Long Thành, Giáo phận Xuân Lộc.
  • 1988-1999: Bí Thư của Ðức Cha Phaolô-Maria Nguyễn Minh Nhật.
  • 25.01.1999: Thụ phong Linh mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc.
  • 2000-2006: Du học tại Toulouse, Pháp, tốt nghiệp Cao học Thần học Luân Lý.
  • 2006-2009: Chánh Văn Phòng, kiêm Chưởng Ấn Tòa Giám mục Xuân Lộc.
  • Ngày 25.07.2009, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm cha Tôma Vũ Đình Hiệu thuộc linh mục đoàn Giáo phận Xuân Lộc làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Bahanna, là Giám Mục thứ 101 của hàng Giám Mục Việt Nam, là Giám Mục thứ 14 của Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt và là Giám Mục đầu tiên xuất thân từ Tiểu Chủng Viện thánh Phaolô Giáo phận Xuân Lộc.
  • Ngày 10.10.2009, Lễ tấn phong tân giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu, hiệu tòa Bahanna, với khẩu hiệu : “Ngài yêu họ đến cùng” (Ga 13,1b), được cử hành vào sáng ngày 10-10-2009, tại khuôn viên Tòa Giám mục Xuân Lộc (Y70, đường Hùng Vương, phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Ðồng Nai).
  • Ngày 24.12.2012, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu làm Giám mục phó giáo phận Bùi Chu với quyền kế vị.Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu
  • xem thêm: Giám mục đương nhiệm 2018

  Hot Topics

  Related Articles