More

  Tiểu sử Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi

  Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi sinh ngày 13-10-1951 tại Gò Thị, thụ phong linh mục năm 1989.

  Xem thêm: Tiểu sử các ĐGM

  ĐGM Đương Nhiệm 2018

  Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi

  Ngài đã từng làm chánh xứ Nam Bình (1989 – 2000),

  giáo sư ĐCV Sao Biển (1994 – 2000, 2005 – 2009),

  du học tại Rôma (2000 – 20005) và tốt nghiệp Tiến sĩ Luân lý,

  chánh xứ giáo xứ Chánh toà Quy Nhơn (2005 – 2009),

  Hạt trưởng Hạt Bình Định (2006 – 2009). Ngài được ĐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm GM ngày 31-12-2009.

  Khẩu hiểu ĐGM: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi.”

  Giám mục chính tòa Giáo phận Qui Nhơn  (2012-nay)cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi

   

  Hot Topics

  Related Articles