Tiểu sử Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26 tháng 12 năm 1962 tại Quảng Nam – Đà Nẵng (sinh 1960 theo tư liệu từ Tòa Thánh).Trong gia đình, là người con thứ sáu trong số chín anh chị em (hai anh ông đã qua đời).

Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

Thuở nhỏ, cha học tại các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Sài Gòn, Trần Quốc Tuấn (1969 – 1979), sau đó vào Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Đại học Khoa học Tự nhiên) Khoa Toán – Tin học, tốt nghiệp Cử nhân Toán – Tin học (1979 – 1984).

Sau khi tốt nghiệp, cha làm nhân viên điện toán trong vòng một năm tại Trung tâm Máy tính Bưu Điện, rồi được đi thi hành nghĩa vũ quân sự. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ vào năm năm 1987, chàng trai Tuấn mới thoáng thấy ý định tu tập. Trong khoảng thời gian này, cha ra sức tìm hiểu về ơn gọi thánh hiến. Từ tháng 10 năm 1993 đến tháng 6 năm 1999, cha học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và được thụ phong linh mục vào ngày 30 tháng 6 năm 1999 thuộc Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

Châm ngôn đời linh mục là: “Miễn sao Đức Kitô được rao giảng”  (Pl 1,18). Giai đoạn 1999 – 2001, linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận (TP.HCM), trợ giảng môn sinh ngữ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài GònĐức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

Sau đó, cha du học tại Học viện Gia đình Gioan Phaolô II (Đại học Lateranensis, Roma), tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học chuyên biệt về Hôn nhân Gia đình (2001 – 2006) và năm 2006 học thêm đào tạo ơn gọi tại Đại học Gregoriana, Roma. Sau khi về Việt Nam, từ 2006 đến 2014, cha làm giáo sư các môn liên quan đến mục vụ gia đình tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời từ 2007, cha giữ thêm các chức như: giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền chủng viện Thánh Phaolô Lộc (Năm Dự bị Đại chủng viện) của tổng giáo phận; Trưởng ban Mục Vụ Gia Đình Tổng giáo phận; Thư ký Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam; Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam cho Giáo tỉnh Sài Gòn từ năm 2009 và từ năm 2014 là Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, cha được Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Khẩu hiệu giám mục ông chọn là: “Này con đây” 

Ngày 19/3 Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, hiện là giám mục phụ tá tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, làm Giám quản Tông tòa giáo phận Hà Tĩnh.

<