More

  Tiểu sử Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

  Đức Tân Giám Mục Giuse sinh ngày 10 tháng 9 năm 1944 tại Mỹ Đức, Lệ Thủy, Quảng Bình trong giáo xứ Tam Tòa thuộc Giáo phận Huế, và được rửa tội hai ngày sau đó. Song Thân là Ông cố Giuse Võ Đức Mẫn và Bà cố Elisabeth Nguyễn Thị Trà, đều là giáo dân ngoan đạo của giáo xứ Tam Tòa.

  Đức Cha Giuse Võ Đức MinhSuốt thời kỳ tiểu học, ngài học tại thành phố Đàlạt, để rồi lúc lên 12 tuổi thì vào Tiểu chủng viện thánh Giuse Sàigòn ; sau 9 năm theo học, ngài lên Đại chủng viện thánh Giuse Sàigòn và năm sau, ngài được Đức Cha cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền gửi du học Triết học và Thần học tại Đại chủng viện Fribourg, Thụy Sĩ.

  Ngày 24/4/1971, Đức cố Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền phong chức linh mục cho ngài tại Fribourg, Thụy Sĩ, và gửi ngài tiếp tục theo học ở Học Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng ở Rôma và tham dự khóa Kinh Thánh tại Giêrusalem.

  Đứng trước nhu cầu của Giáo Phận trong lãnh vực huấn luyện và đào tạo linh mục, ngày 30/5/1974 ngài trở về Đàlạt, để dạy Kinh Thánh ở Đại chủng viện Minh Hòa Giáo Phận Đàlạt. Sau năm 1975, ngài tiếp tục dạy Kinh Thánh tại Giáo Hoàng Học Viện thánh Piô X, tại Đại chủng viện Thánh Giuse – Sàigòn và Đại chủng viện Sao Biển – Nha Trang, cũng như ở một vài nơi khác.Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

  Cùng với việc dạy học, ngài cũng là Thư ký của Đức Cha cố Bartôlômêô trong suốt 16 năm và năm 1991 ngài được bổ nhiệm làm quản xứ giáo xứ Chính Tòa, và từ năm 1999 làm Tổng Đại Diện Giáo phận.

  Ngày 08/11/2005 Ngài được Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Nha Trang.

  Xin hợp ý dâng lời tạ ơn Chúa về hồng ân Chúa thương ban cho Giáo Hội Việt Nam và cách riêng cho hai Giáo phận Nha Trang và Đàlạt ; cũng xin cầu nguyện cho Đức Tân Giám Mục được dồi dào ơn Chúa trong sứ vụ mới.

  Hot Topics

  Related Articles