More

  Tiểu Sử Đức cha GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO

  Đc cha GIUSE ĐINH ĐC ĐO
  Giám Mc Giáo Phn Xuân Lc

  Khẩu hiệu Giám mục: “Này là Mình Thy “(Mc 14,22)
  Sinh ngày: 02 tháng 03 năm 1945: tại Thức Hóa, Bùi Chu.
  1957: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu.
  1964: Học tại Đại chủng viện Sài Gòn.
  1965: Học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Rôma.
  1971: Thụ phong linh mục tại Rôma, thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
  1971-1976: Học tại Đại học Alfonsianum, Rôma ( Văn bằng: Tiến sĩ Thần học Luân Lý).
  1976-2007: Phó Giám đốc và sau đó Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M).
  1980-2009: Giáo sư tại phân khoa Truyền giáo- Đại học Giáo hoàng Urbano, viện Giáo lý và Linh đạo Truyền giáo.
  1981-2007: Giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI.
  1982-1983: Dọn Tiến sĩ Truyền giáo Đại học Giáo hoàng Gregoriana.
  1987-1993: Thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lý (COINCAT) thuộc Bộ Giáo sĩ
  1992-2001: Thành viên tổ chức” Nostra Aetate” thuộc Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên tôn
  1995-2000: Thành viên Ủy ban Mục vụ Đại Năm Thánh 2000
  1999-2005: Giám đốc văn phòng phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại, trực thuộc bộ Truyền giáoĐức cha GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO
  2001-2012: Tư vấn Hội đồng Tòa thánh về đối thoại Liên tôn
  2009-2013: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc
  28.02.2013: Được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
  05.04.2013: Được tấn phong Giám mục tại tòa Giám mục Xuân Lộc
  04.06.2015 : Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc
  07.05.2016 : Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc

  1. Xem thêm: Tiểu sử ĐGM Việt Nam
  2. Các ĐGM đương nhiệm và các giáo phận

  Hot Topics

  Related Articles