More

  Tiểu Sử Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

  Khẩu hiệu Giám Mục 

  AD GENTES (ĐẾN VỚI MUÔN DÂN)

  Tiểu Sử Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

  • 16.6.1957        : Sinh tại Hà Nội
  • 1981 – 1987    : Học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
  • 08.12.1987      : Thụ phong Linh mục
  • 1988 – 1993   : Quản xứ Thượng Thụy và Cổ Nhuế (Tổng Giáo phận Hà Nội)
  • 1994 – 1999   : Du học tại Roma, Tiến sĩ Giáo Luật
  • 1999 – 2016   : Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
  • 1999 – 2002   : Thư ký Toà Giám Mục Hà Nội
  • 2000 – 2007    : Thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
  • 2001 – 2003   : Đại diện Giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội
  • 2003 – 2007    : Quản xứ Chính tòa Hà Nội, Tổng Đại diện Giáo Phận Hà Nội
  • 12.10.2007      : Được bổ nhiệm Giám mục Chính toà Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng
  • 03.12.2007      : Tấn phong Giám mục tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn
  • 12.3.2016       : Được bổ nhiệm Giám mục Chính Toà Giáo phận Đà Nẵng
  • 12.4.2016       : Nhậm chức Giám mục Giáo phận Đà NẵngTiểu Sử Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

  Hot Topics

  Related Articles