More

  Tiểu sử Ðức Cha Gioan Maria Vũ Tất

  Ðức Cha Gioan Maria Vũ Tất
  Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Hưng HóaÐức Cha Gioan Maria Vũ Tất

  Khẩu Hiệu : “Sự Thật Trong Yêu Thương”

  Đức Cha Gioan Maria sinh ngày 10 tháng 3 năm 1944 tại làng Bến Thôn, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội).
  –   Năm 1955 đến năm 1962: Tu học tại tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sơn Lộc, Sơn Tây.
  –   Năm 1962 đến năm 1966: Giảng viên tiểu chủng viện Sơn Lộc.
  –   Năm 1966 đến năm 1990: Lao động tại quê nhà, hướng dẫn các tu sinh.
  –   Năm 1977 đến năm 1987: Học Triết học và Thần học với Giám mục Giuse Phan Thế Hinh (Hưng Hoá) và Giám mục Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng (Bắc Ninh).
  –   Thụ phong linh mục ngày 01 tháng 4 năm 1987.
  –   Năm 1987 đến năm 1995: Làm việc mục vụ tại giáo phận Hưng Hoá, đặc trách việc đào tạo linh mục; trong thời gian này có một năm tu nghiệp tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Hà Nội.
  –   Năm 1995 đến năm 1997: Học Giáo luật tại Ðại học Urbaniana, Roma, tốt nghiệp cử nhân Giáo luật.
  –    Năm 1997 đến năm 1998: Theo học Khoá Mục vụ tại Ðại học Công giáo Paris, Pháp.
  –   Năm 1998 đến năm 2003: Trợ tá tại tòa Giám mục Hưng Hoá, phụ trách mục vụ tại tỉnh Lào Cai.
  –   Năm 1999 đến năm 2004: Giảng viên môn Giáo luật tại đại chủng viện Thánh Giuse, Hà Nội.
  –   Năm 2003 đến năm 2010: Chính xứ giáo xứ Bách Lộc, giáo phận Hưng Hoá.
  –   Năm 2005 đến năm 2010: Phó giám đốc đại chủng viện Thánh Giuse, Hà Nội.
  –   Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Giáo hoàng Bênêdictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hoá. Thánh Lễ Truyền Chức Giám mục được tổ chức tại Nhà thờ Chính toà Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, hồi 07g30 sáng Thứ Ba, ngày 15 tháng 6 năm 2010.
  –   Ngày 01/03/2011, ĐTC bổ nhiệm làm Giám mục chánh tòa Giáo phận Hưng HóaÐức Cha Gioan Maria Vũ Tất

  Hot Topics

  Related Articles