More

  Tiểu sử Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

  Đức Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn:

  • Sinh 02.01.1952: tại tỉnh Biên Hoà, thuộc Giáo phận Sài Gòn
  • 1963-1971: Tu học tại Tiểu Chủng viện thánh Giuse Sài Gòn
  • 1971-1977: Tu học tại Giáo hoàng Học viện thánh PIÔ X, Đà Lạt
  • 1977-1980: Giúp các xứ Mỹ Hội, Văn Hải thuộc Giáo phận Xuân Lộc
  • 12.1980: Thụ phong linh mục tại nhà thờ Giáo xứ Văn Hải thuộc Giáo phận Xuân Lộc
  • 1981-1991: Chánh xứ Bình Sơn và quản nhiệm các giáo điểm Suối Trầu, Chốt Thái, Cẩm Đường, Suối Quít thuộc Giáo phận Xuân Lộc
  • 1991-2001: Chánh xứ Phước Lễ, hạt Phước Lễ, Giáo phận Xuân Lộc
  • 2001-2005: Du học tại Học viện Công giáo Paris, tốt nghiệp với học vị Cao học thần học tín lý
  • Từ năm 2006: Phụ trách thường huấn linh mục, Giám đốc chủng sinh, Tổng Thư ký Hội Đồng Linh Mục Giáo phận, phụ trách Chủng viện thánh Tôma Hải Sơn, thuộc Giáo phận Bà Rịa
  • Từ năm 2011: Tổng Đại Diện Giáo phận Bà Rịa
  • 11.2015: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Bà Rịa với quyền kế vị.
  • 06.5.2017: Kế nhiệm Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm làm Giám mục Chánh tòa Giáo phận Bà Rịa.
  Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

  TÔNG SẮC BỔ NHIỆM
  GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN BÀ RỊA

  PHANXICÔ GIÁM MỤC,
  TÔI TỚ CÁC TÔI TỚ CỦA THIÊN CHÚA,

  Thân gửi con yêu dấu
  Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn,
  thuộc hàng linh mục Giáo phận Bà Rịa và là Tổng đại diện,
  được chọn làm Giám mục Phó của Giáo phận này,
  lời chào thăm và Phép lành Tòa thánh.

  Khi chăm sóc toàn thể đoàn chiên của Chúa, Cha mong muốn tất cả các con chiên đều được ân cần hướng dẫn và được yêu thương, đồng thời Cha cũng lo liệu xếp đặt tất cả những gì có thể giúp cho đoàn chiên được nuôi dưỡng cách dồi dào hơn. Vì thế, Cha chấp thuận thỉnh nguyện của Hiền đệ khả kính Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, vì muốn các hoạt động mục vụ được thực thi cách hiệu quả hơn, nên đã xin một Giám mục Phó cũng là người cộng sự trong thừa tác vụ tông đồ.

  Con yêu dấu, con có nhiều đức tính thích hợp và được củng cố nhờ các ân phúc thiêng liêng, Cha nghĩ đến con vì con được xét là có đủ khả năng đảm nhận và thực thi cách hữu hiệu phận vụ này. Vì vậy, sau khi tham khảo ý kiến của Thánh Bộ Phúc-âm-hoá các Dân tộc, với Thẩm quyền Tông tòa, Cha đặt con làm Giám mục Phó Giáo phận Bà Rịa, với tất cả quyền hành được trao cũng như các nghĩa vụ phải thi hành, theo quy định của Giáo Luật liên quan đến địa vị và chức vụ của con. Trước khi được tấn phong Giám mục, tại bất cứ quốc gia nào ngoài thành Rôma, con phải tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với Cha và các Đấng kế vị Cha, theo như luật Giáo Hội quy định. Con sẽ thông báo việc con được chọn làm Giám mục cho hàng giáo sĩ và cộng đoàn tín hữu, Cha thân ái khích lệ tất cả mọi người tiếp nhận con cách xứng hợp.

  Sau cùng, con yêu dấu, Cha chỉ muốn con luôn vững tâm, trọn niềm tín thác tựa nương vào Chúa, khi con bắt đầu thi hành phận vụ Giám mục Phó này, nhờ đó các tín hữu được thêm phấn khởi và thăng tiến hơn.

  Ban hành tại Rôma, cạnh Đền thờ Thánh Phêrô,
  ngày 28 tháng 11 năm 2015,
  năm thứ ba triều đại Giáo Hoàng của Cha.PHANXICÔ

  Ý NGHĨA HUY HIỆU VÀ PHƯƠNG CHÂM SỐNG
  của Đức Giám mục
  EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN

  Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

  Ý nghĩa huy hiệu Giám mục

  – Ý tưởng chung: ĐỨC ÁI MỤC TỬ

  – cây gậy chăn chiên mang hình Thánh Giá: người mục tử theo mẫu gương của Chúa Giêsu, yêu thương đến cùng (x. Ga 13,1)

  – ngọn lửa luôn bừng cháy mang hình ảnh trái tim của Thiên Chúa là Tình yêu (x. 1Ga 4,8)

  – những ánh lửa tạo nét cho biểu tượng Chúa Thánh Thần qua hình chim bồ câu, không phải trong tư thế “ngự xuống”, nhưng là đang bay để dẫn đường (x. Cv 13,2)

  – đầu gậy xoay theo cùng hướng nhìn của chim bồ câu: mục tử tiến bước nhờ Thánh Thần (x. Gl 5,25) để dẫn chiên đến và giữ chiên ở lại mãi trên đồng cỏ xanh với dòng suối mát của ân sủng, để chiên được sống, và sống dồi dào (x. Ga 10,10)

  Tiểu sử Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

  Phương châm sống
  “VÂNG NGHE THÁNH THẦN” (DOCILIS SPIRITUI SANCTO)

  Ý nghĩa trọn vẹn là “ngoan ngoãn vâng nghe Thánh Thần”, dễ dạy, dễ bảo trước sự soi dẫn của Thánh Thần

  – dễ dàng đón nhận tác động, mau mắn làm theo sự thúc đẩy, vâng nghe những soi dẫn của Chúa Thánh Thần (Thánh Gioan-Phaolô II)

  – vâng theo tác động của Thánh Thần để trung thành bước theo Chúa Kitô, tận tâm phục vụ Nước Trời, xây dựng Nhiệm Thể Giáo Hội (Đức Thánh Cha Benêđictô XVI)

  – để cho Chúa Thánh Thần thăng tiến bản thân, hoạt động cách sáng tạo và cuộc sống được vui tươi, an bình (Đức Thánh Cha Phanxicô)

  Hot Topics

  Related Articles