More

  Tiểu sử Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt

  Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt sinh năm: Ngày 17 – 6 – 1948.

  Tiểu sử Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt

  – Nguyên quán: Xuân Lai, Sóc Sơn, Hà Nội.

  – Năm 1954: Di cư vào Miền Nam Việt Nam cùng gia đình.

  – Năm 1967: Nhập Dòng Tên tại Sài Gòn.

  – Học triết học và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện St. Piô X Đà Lạt.

  – Năm 1976: Thụ phong linh mục tại Sài Gòn.

  – Năm 1976 – 1978: Giám đốc ứng sinh.

  – Năm 1986 – 1995: Tập sư Nhà Tập.

  – Năm 1986 – 1995: Linh mục chính xứ Thiên Thần kiêm trại phong Thanh Bình, Sài Gòn.

  – Năm 1995 – 2002: Linh mục chính xứ trại phong Thanh Bình.

  – Năm 2002: Du học tại Pháp chuyên về linh đạo.

  – Năm 2005 – 2008: Linh hướng Đại Chủng viện Hà Nội.

  – Ngày 4.8.2008: Được bổ nhiệm làm Giám mục Bắc Ninh.

  – Ngày 7.10.2008: Chính thức được tấn phong Giám mục Bắc Ninh

  Khẩu hiệu và Huy hiệu: Tình thương và sự sốngTiểu sử Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt2017: Tổng thư ký HĐGM

  Nguồn: 
  .

  Hot Topics

  Related Articles