More

  Chân dung và Tiểu sử Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

  Cha Giuse Ngô Quang Kiệt (sinh ngày 4 tháng 9 năm 1952) là một Giám mục Công giáo người Việt, nguyên Tổng giám mục của Tổng Giáo phận Hà Nội, Cha từng đảm nhận chức vụ Giám mục Chánh toà Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng từ năm 1999 đến năm 2005 trước khi trở thành Tổng giám mục Hà Nội. Khẩu hiệu giám mục của ông là: Chạnh lòng thương.Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

  Khẩu hiệu: Chạnh lòng thương (Misereor Super Turbam)

  Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Người nguyên là phó Tổng thư ký các khoá VIII, khoá IX và được bầu chọn làm Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam vào khoá X (2007 – 2010).

  Ông quê ở Lạng Sơn, đến năm 1954 thì di cư vào nam, sau quá trình tu tập từ năm 1964 đến năm 1991, thì tháng 5 năm đó, ông được phong chức linh mục, thuộc giáo phận Long Xuyên. Sau đó ông du học Pháp và làm Chưởng Ấn tòa giám mục Long Xuyên
  Ngày 18 tháng 6 năm 199, Tòa Thánh bổ nhiệm linh mục Ngô Quang Kiệt làm Giám mục Chánh tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng, lễ tấn phong diễn ra ngay sau đó, vào ngày 29 do Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần chủ phong. Tháng 10 năm 2003, Tòa Thánh bổ nhiệm ông kiêm nhiệm thêm làm Tổng giám mục Giám quản Tổng giáo phận Hà Nội, Giám mục giám quản Thanh Hóa.

  Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt
  Tháng 2 năm 2005, Người được Tòa Thánh chọn làm Tổng giám mục Chánh tòa Hà Nội, với sự đồng ý của chính phủ Việt Nam. Trong thời gian làm Tổng giám mục ở Hà Nội, ông đã cố gắng bảo vệ các tài sản của Giáo hội và lên tiếng thẳng thắn với chính quyền về các quyền tự do tôn giáo. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, Toà Thánh thông báo chấp nhận đơn từ chức của Cha vì lý do sức khoẻ, chiếu theo khoản số 401 triệt 2 của Bộ Giáo Luật. Sau khi từ chức đến nay ông sống và cử hành ít Thánh lễ ở Đan viện Châu Sơn, Ninh Bình.

  Hot Topics

  Related Articles