More

  Gom không dưới 80 thông tin hoàn toàn sai về Đức Phanxicô

  Đức Phanxicô là mục tiêu hàng ngày của các “tin giả” trên internet. Hai nhà báo Ý đã viết quyển sách về hiện tượng này trong quyển sách có tên Giáo hoàng giả (nxb. San Paolo). Ngày 21 tháng 5 – 2018, trang mạng tiếng Ý Vatican Insider cho biết, quyển sách sẽ được phát hành ngày 25 tháng 5 – 2018.

  Hai tác giả Nello Scavo và Roberto Beretta đã gom không dưới 80 thông tin hoàn toàn sai về Đức Phanxicô: các liên quan của ngài với chế độ độc tài ở Argentina, về tam điểm, về mật nghị được dàn xếp, về cái gọi là dị giáo, về các quan hệ với giáo triều hay các vụng về của ngài.

  Để gom tài liệu, hai nhà báo đã tham khảo nhiều tài liệu, nhiều hình ảnh sửa lại, nhiều bài diễn văn mạo trên các trang mạng xã hội. Chẳng hạn một bức hình khi ngài xuất hiện ở ban-công trước giáo dân ở quảng trường Thánh Phêrô, trong bóng mờ của giáo hoàng, người ta thấy có hai cái sừng, một chỉnh sửa ám chỉ ngài có hào quang… của quỷ. Đó là ý đồ của người làm hình giả, vì so sánh với hình gốc là thấy rõ ngay.

  Qua bức hình giả này, các tác giả muốn nêu lên, những người làm tin giả muốn nói: “Bóng của quỷ trong vụ bầu Đức Phanxicô là hiển nhiên như bức hình cho thấy”.

  “Mục tiêu thường xuyên của tin giả”

  Ngày 4 tháng 5 vừa qua, ông Gustavo Entrala, người thiết lap tài khoản Twitter @pontifex cho biết, Đức Phanxicô là “mục tiêu thường xuyên của tin giả” trên các trang mạng xã hội. Mỗi ngày, đều có các lời, các phản ứng và đôi khi còn có các bài giảng bị mạo danh là của Đức Phanxicô.

  Phân biệt giả thiệt là bổn phận của nhà báo và tính chuyên nghiệp của họ.

  Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

  Hot Topics

  Related Articles