More

  Hướng dẫn hẹn giờ tắt máy tính, laptop

  1. Hẹn giờ tắt máy tính

  • shutdown -s -t 3600 (lệnh hẹn trong 60p phút)
  • shutdown: Tắt máy tính
  • s: viết tắt từ shutdown
  • t: viết tắt của time(thời gian)
  • 3600: Thời gian hẹn giờ tắt máy được tính bằng giây

  2. Lệnh hủy đã hẹn giờ hẹn tắt máy

  • shutdown -a

  Thân ái

  Hot Topics

  Related Articles