Lời Chúa ngày 5-12-2023

Thánh Thần tác động (05.12.2023 – Thứ Ba Tuần 1 Mùa Vọng) Bài Ðọc I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy đức công...