More

    trực tiếp

    Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế giáo phận Thanh Hóa 2019

    Đại lễ Thánh Giuse - Quan thầy giáo phận Thanh Hóa & Truyền chức Phó tế vào lúc 8h30 thứ 3, ngày 19 tháng...

    Hot Topics