More

  Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh

  Cáo phó: Bà cố Maria Hoàng Thị Ngoãn

  “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”                                ...

  Cáo Phó – Cụ ông Phêrô Ngô Văn Tĩnh – Thân phụ Nữ tu Isave Ngô Thị Chỉ, MTGHN

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin Thầy, dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga.11,25) CÁO PHÓ Trong niềm tin vào...

  Hot Topics