More

    Tròn tháng Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời

    Tròn tháng Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc qua đời

    Vào đúng ngày này tháng trước, Đức Cố Tổng Giám mục Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc hoàn tất chặng cuối cùng của chuyến...

    Hot Topics