More

    trở thành Nữ tu dòng Biển Đức

    Từ một ngôi sao Holywood trở thành Nữ tu dòng Biển Đức

    Tuy nhiên, trước khi là nữ tu, Mẹ Dolores đã từng là minh tinh Dolores Hart, một nữ diễn viên trẻ đang lên.Mẹ Dolores...

    Hot Topics