More

    Trở lại và nên như trẻ thơ

    Lời Chúa ngày 1/10/2018

    Trở lại và nên như trẻ thơ (01.10.2018 – Thứ Hai - Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu) Lời Chúa: Mt 18, 1-5 Khi ấy, các môn đệ...

    Hot Topics