More

    triều đại Đức Piô 12

    ĐTC tuyên bố mở Văn khố triều đại Đức Piô 12

    ĐTC Phanxicô loan báo: Văn khố Tòa Thánh, triều đại ĐGH Piô 12, sẽ được mở từ ngày 2 tháng 3 năm tới, 2020,...

    Hot Topics