More

    Triển lãm của Giáo hội Hàn Quốc tại Vatican

    Triển lãm của Giáo hội Hàn Quốc tại Vatican

    WHĐ (22.09.2017) – Vào đầu tháng Chín 2017, Giáo hội Hàn Quốc đã khai trương một triển lãm tại Vatican để giới thiệu lịch sử 230 năm...

    Hot Topics