More

    Tp. Nam Định

    Ứng Viên Linh Mục cho TGP Hà Nội 2018

    TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 40 phố Nhà Chung – Hà Nội Ngày 29 tháng 9 năm 2018 THÔNG BÁO Truyền Chức Linh Mục Đức Hồng Y Phêrô...

    Hot Topics