More

    Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ

    Đức Hồng Y nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ qua đời

     Đức Hồng Y người Colombia Darío Castrillón Hoyos, nguyên Tổng Trưởng Bộ Giáo sĩ của Tòa Thánh đã được Chúa gọi về vào ngày...

    Hot Topics