More

    Tông thư tự sắc

    Tự sắc mới lập Học Viện Gioan Phaolô 2 hôn nhân gia đình

    VATICAN. ĐTC đã ban hành Tông thư tự sắc thành lập Giáo Hoàng Học Viện Gioan Phaolô 2 về hôn nhân và gia đình. Tự...

    Hot Topics