More

    tông huấn 2018

    Tông huấn mới của Đức Thánh Cha về việc nên thánh

    VATICAN. Sáng ngày 9-4-2018, Tông huấn mới của ĐTC về ơn gọi nên thánh của tất cả mọi người trong thế giới ngày nay...

    Hot Topics