More

    Tổng GP Hà Nộ

    THÔNG BÁO: Truyền Chức Phó Tế – Tổng GP Hà Nội 2018

    TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 40 Phố Nhà Chung – Hà Nội Ngày 06 tháng 3 năm 2018 THÔNG BÁO Truyền Chức Phó Tế Tòa Tổng Giám Mục...

    Hot Topics