More

    Tổng Giáo Phận Sài Gòn đón tiếp Đức TGM Marek Zalewski

    Trực tiếp Tổng Giáo Phận Sài Gòn đón tiếp Đức TGM Marek Zalewski

    Trực tuyến nghi thức tiếp đón Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, vào lúc...

    Hot Topics