More

    tổng giám mục tokyo

    Bổ nhiệm tân tổng giám mục Tokyo – Nhật Bản

    Hôm thứ Tư, ngày 25/10/2017 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Kikuchi Isao, cho đến hiện nay là Giám mục...

    Hot Topics