More

  Tổng Giám Mục Hà Nội

  Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại Giáo xứ Phùng Khoang

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 87 em Thiếu nhi do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám Mục...

  Ứng Viên Linh Mục cho TGP Hà Nội 2018

  TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 40 phố Nhà Chung – Hà Nội Ngày 29 tháng 9 năm 2018 THÔNG BÁO Truyền Chức Linh Mục Đức Hồng Y Phêrô...

  Hot Topics