More

    Tổng Giám Mục được trao dây Pallium

    30 vị Tổng Giám Mục được trao dây Pallium vào ngày 29/06/2018

    Ngày 29 tháng 6 hàng năm, nhân lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha sẽ trao dây Pallium cho các...

    Hot Topics