More

  Tôi phải làm gì?

  Lời Chúa ngày 4/3/2019

  Tôi phải làm gì? (4.3.2019 – Thứ Hai Tuần 8 TN) Lời Chúa: Mc 10, 17-27 Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người...

  Lời Chúa ngày 28 tháng 5 năm 2018

  Tôi phải làm gì?  Lời Chúa: Mc 10, 17-27 Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và...

  Lời Chúa ngày 21.5.2018

  Lời Chúa: Mc 10, 17-27 Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy...

  Hot Topics