More

    Tôi là nữ tì của Chúa

    Lời Chúa ngày 22/8/2018

    Tôi là nữ tì của Chúa (22-8-2018 - Thứ Tư: Đức Maria Trinh Nữ Vương) Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Elisabét có thai được sáu...

    Hot Topics