More

    Tôi đã thấy Chúa

    Tôi đã thấy Chúa (3.4.2018 – Thứ ba trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

    Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn...

    Hot Topics