More

    Tòa Thánh và Trung Quốc ký Hiệp định tạm thời

    Tòa Thánh và Trung Quốc ký Hiệp định tạm thời

    Tòa Thánh và Cộng hòa nhân dân Trung Quốc ký hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm GM. Toàn văn thông cáo Thông cáo khẳng...

    Hot Topics