More

    Tòa Giám Mục Lạng Sơn

    Các Giáo Phận và Giám Mục Đương Nhiệm 2017

    I. Giáo Tỉnh Hà Nội    1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri Thành lập Gp :...

    Hot Topics