More

  Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

  Thánh lễ Tạ ơn nhận tòa của Đức tân Giám mục – giáo phận Vinh

  TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Đt: 0365 415 615 | 0948 051 966; Email: [email protected] —————————— Số: 3918/TB-TGM Xã Đoài, ngày 23 tháng...

  Thư rao về dự định truyền chức Phó tế giáo phận Vinh

  Thánh lễ truyền chức Phó Tế tại giáo phận Vinh ngày 31.5.2018 TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Điện thoại: 02383...

  Thông báo: Truyền chức linh mục cho 4 thầy phó tế – Gp Vinh

  Tòa Giám mục Giáo phận Vinh vừa ra thông báo về thư rao của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận...

  Hot Topics