More

    Tòa Giám mục Bà Rịa

    Thánh lễ an táng Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Giản

    “… Những gì Cha cố Phêrô đã gieo vào mảnh đất Sao Mai này, ngài vẫn muốn nhìn thấy không chỉ là trong tâm...

    Hot Topics