More

  TOÀ GIÁM MỤC PHÚ CƯỜNG

  Cáo Phó: Cha Phaolô Trần Hữu Phúc

  Cha Phaolô Trần Hữu Phúc - Chánh xứ giáo xứ Bình Nguyên - đã về nhà Chúa vào lúc 2g00 chiều Chúa Nhật ngày...

  Cáo Phó: Cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung

  Trong niềm tin vào Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh, Toà Giám mục Phú Cường kính báo: Cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung -...

  Hot Topics