More

    Tình thương và sự sống

    Tiểu sử Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt

    Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt sinh năm: Ngày 17 - 6 - 1948. - Nguyên quán: Xuân Lai, Sóc Sơn, Hà Nội. - Năm 1954:...

    Hot Topics