More

    Tĩnh Tâm 2019

    Khai mạc Tuần Tĩnh Tâm Năm 2019 của Linh mục đoàn TGP Huế

    Trong tâm tình Mùa Chay, khắp nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam, nhiều giáo xứ, giáo phận tổ chức nhiều cuộc...

    Hot Topics