More

  Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

  Cáo phó CHA ANTÔN PHẠM VAN NAM, C.Ss.R.

  CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin CHA ANTÔN PHẠM...

  Cáo phó Cha Giuse Phan Thiện Ân, C.Ss.R. đã về với Chúa

  TIỂU SỬ CHA GIUSE PHAM THIỆN ÂN, C.Ss.R. Cha Giuse Phan Thiện Ân sinh ngày 03.07.1933 Tại: Trường An, Huế Năm 1943: nhập Đệ Tử Viện DCCT...

  Nghi thức Tẩm liệm Cha Giuse Phạm Thanh Quang

  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25) Nghi thức Tẩm liệm và Thánh lễ Cầu nguyện cho Cha Giuse...

  Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2018

  Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường dâng Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó tế vào lúc...

  Thánh lễ an táng cha Mác-cô Bùi Quan Đức

  Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R. Sinh ngày: 06.10.1966 tại Sài Gòn. Khẩn Lần đầu: 01.08.1992 Khẩn Trọn đời: 01.08.1996 Lãnh sử vụ Linh mục: 04.09.1999 Đã an nghi...

  Hot Topics