More

    tin vào tôi

    Suy niệm lời Chúa Thứ tư Tuần 3 Phục sinh 18.4.2018

    Đến với tôi, tin vào tôi Lời Chúa: Ga 6, 35-40 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai...

    Hot Topics