More

  tin nhan công giáo

  Thi hài nữ tu Catherine Laboure 141 năm không phân hủy

  Đã 141 năm trôi qua, thi thể nữ tu Catherine Laboure người Pháp vẫn còn nguyên vẹn, hiện đang được trưng bày ở Paris,...

  Bản hướng dẫn xét mình và cách thức xưng tội

  I - CHUẨN BỊ TÂM HỒN Trước hết, hãy cầu xin Thiên Chúa ban ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần để có thể xét...

  Hot Topics