More

  tin giáo phận xuân lộc

  Trường Cao Đẳng Công Giáo đầu tiên tuyển sinh năm học 2018 – 2019

        Kính thưa quý Cha Giám Đốc, Mùa tuyển sinh năm học mới 2018 - 2019 đã khởi đầu. Caritas giáo phận Xuân...

  Thường huấn Linh mục Giáo phận Xuân Lộc

  Trong hai ngày 24 và 25 tháng 04 năm 2018, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, có khoảng 350 Linh mục trong Giáo phận...

  Hình ảnh Cung Nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du

  Hình ảnh Cung Nghinh Đức Mẹ Fatima Thánh Du từ Giáo xứ Thái Hiệp - Hạt Biên Hòa về Giáo Xứ Tân Mai -...

  Hot Topics