More

    tin giáo phận phan thiết

    Linh mục đoàn Phan Thiết sắp có thêm 12 cha

    Giáo phận Phan Thiết hiện đang trống tòa khi Đức cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời (01/03/2017), Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm,...

    Hot Topics