More

    tin công giáo mới nhất

    Đức Thánh Cha yêu cầu các GM Đức tự giải quyết việc cho Tin Lành rước lễ

    VATICAN. ĐTC mong rằng các GM Đức đạt tới một kết quả đồng thuận liên quan đến chỉ nam về việc cho những người...

    Hot Topics