More

    tin buồn giáo phận nha trang

    Cáo phó: Cha Giuse Nguyễn Quang Huy

    CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH GIÁO PHẬN NHA TRANG TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO Cha Giuse NGUYỄN QUANG HUY, vừa qua...

    Hot Topics