More

  Tiểu sử Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  Thánh lễ Giỗ đầu Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

  Trong tâm tình tri ân và tưởng nhớ Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc kính yêu, Toà Tổng Giám mục Sài...

  Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc

  Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về Nhà Cha trên Trời, do Đức cha Giám quản...

  Lễ giỗ 100 ngày Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  Lễ Giỗ 100 ngày cho Đức Tổng vào lúc 6 giờ sáng nay(15/5/2018) tại nhà nguyện cổ của Tiểu chủng viện Thánh Giuse, nơi...

  Thánh lễ an táng Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

  “Đối thoại cứu độ, đó là lý tưởng mà Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (ĐTGM Phaolô) đã chọn và sống trong suốt đời...

  Hot Topics