More

  tiểu sử Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

  Đức Hồng Y Phêrô dâng Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ mục tử

  Hà Nội sáng ngày 03/12/2018 tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Tổng...

  Thông báo – Lễ kỷ niệm Tấn phong Giám mục và Tạ ơn của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

  TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 40 Nhà Chung – Hà Nội Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018 THÔNG BÁO Thánh Lễ Kỷ Niệm Ngày Tấn...

  Thánh lễ tạ ơn của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và nhận tòa Của Đức tân TGM Giuse Vũ Văn Thiên

  TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI 40 phố Nhà Chung – Hà Nội Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2018 THÔNG BÁO Tòa Thánh bổ nhiệm Tân...

  Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục tại Tổng Giáo phận Hà Nội tháng 11 năm 2018

  Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn đã ký quyết định bổ nhiệm 12 Tân Linh mục chịu chức ngày 23/10 vừa qua, đồng...

  Tạp chí Églises d’Asie phỏng vấn Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

  Tạp chí Eglises d'Asie (Các Giáo hội châu Á). Chào đời ở Đà Lạt, miền Nam Việt Nam, Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn là...

  Hot Topics