More

    TIỂU SỬ ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI

    TIỂU SỬ ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI

    Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sinh ngày 16.4.1927 tại Marktl am Inn vùng Altötting, Đức quốc, với tên gọi là Joseph Alois Ratzinger. Ngài mới...

    Hot Topics